Cholesterol je pro tělo nepostradatelný, neboť je součástí buněčných membrán a je také prekurzorem vitamínu D. Nejznámější jsou „hodný“ cholesterol HDL (lipoprotein o vysoké hustotě), a „špatný“ cholesterol (lipoprotein o nízké hustotě).

LDL cholesterol

LDL cholesterol, lipoproteinová částice o nízké hustotě. Tento cholesterol je roznášen do tkání, kde je využit k obnově buněčných membrán. Pokud je ale v nadbytku, může se usazovat např. do cévních stěn a je tedy příčinou vzniku aterosklerózy, a tedy i srdečně-cévních onemocnění. Je tedy vhodné hodnoty tohoto cholesterolu hlídat a snižovat. To je možné dosáhnout farmaky, např. statiny, fibráty…, ale hlavně změnou životního stylu s omezením tučné a sladké stravy, snížení tělesné hmotnosti je také nutný pravidelný pohyb atd.

Kdy se vyšetřuje LDL

LDL se vyšetřuje s dalšími parametry lipidového metabolismu, tedy v rámci celkového cholesterolu, triglyceridů a HDL. Toto vyšetření se provádí jako součást preventivních prohlídek u praktického lékaře, tedy i u zdravých lidí. U mladších je dobré dělat jej alespoň jednou za pět let, ve vyšším věku, či pokud se v rodině vyskytují srdečně-cévní nemoci, se vyšetřuje častěji.

Jeho vyšetření je důležité pro zhodnocení rizika vzniku srdečně-cévních onemocnění. Hlavně dle jeho hodnot se volí další léčebný postup, pokud je zvýšen. Hodnoty LDL, resp. jejich změny, jsou také indikátorem toho, zda byl nasazena správná léčba.

Hodnoty LDL:

 • do 2,59 mmol/l –  „zdravé“ hodnoty
 • 2,59 – 3,36 mmol/l – lehce zvýšené hodnoty
 • 3,37 – 4,14 mmol/l – limitní hodnoty, hraniční
 • 4,15 – 4,9 mmol/l – vysoké hodnoty
 • nad 4,9 mmol/l – velmi vysoké hodnoty

Pokud však vyšetřenovaný člověk trpí diabetem či má kardiovaskulární onemocnění, či se kardiovaskulární onemocnění vyskytuje v rodině u mladších členů, je lépe, pokud jsou hodnoty nižší, tedy do 2,5 mmol/l. Někdy je doporučována i hodnota do 1,8 mmol/l.french-fries-1735039_960_720

Rizikové faktory, které zvyšují hladinu LDL, tudíž i kardiovaskulárních nemocí

 • Nadváha
 • Věk, u mužů nad 45 let, u žen nad 55 let
 • Dědičná predispozice
 • Vysoký krevní tlak
 • Diabetes
 • Kouření
 • Hypofunkce štítné žlázy
 • Nízké hodnoty HDL
 • Těhotenství

Snížené hodnoty se nesledují, bývají zachycovány vzácně. Mohou se vyskytnou u pacientů s genetickou poruchou ve tvorbě transportních částic, tj. lipoproteinů, u pacientů s infekcí, zánětem či jaterní cirhózou.

HDL Cholesterol

HDL cholesterol (lipoprotein o vysoké hustotě) má za úkol odebírat přebytečný, nevyužitý cholesterol z tkání tak, aby se neukládal do cév a jinam. Cholesterol je přenášen do jater a z nich je vylučován do žluči a střeva.

U HDL je žádoucí, aby byly hodnoty vyšší, neboť při vyšších hodnotách se snižuje riziko vzniku kardiovakulárních nemocí.

HDL je měřeno v rámci lipidového profilu, tedy společně s celkových cholesterolem, LDL, triglycerida.

Jeho měření se využívá ke zhodnocení rizika kardiovaskulárních nemocí.

Hodnoty HDL ovliňuje:

 • Snižuje jej např. kouření, špatná strava, pasivní způsob života.
 • Zvyšuje jej pohyb, správná strava, ale také u žen pohlavní hormony.

Hodnoty HDL:

 • u mužů 1,0–2,1 mmol/l
 • u žen 1,2–2,7 mmol/l