Cholesteatom je onemocnění středního ucha, může zasáhnout i oblast bradavkovitého výběžku kosti spánkové (processus mastoideus). Jedná se o nepravý nádor z tukových buněk, cholesterolu, mastných kyselin a zkeratinizovaných epitelií. Okolí destruuje jednak svým růstem, jednak tím, že má na svém povrchu enzymy, které narušují okolní tkáň. Tím dochází také k narušení sluchu. Výskyt cholesteatomu není omezen věkem, může se objevit kdykoli.

Dvě formy cholesteatomu:

 • Vrozená, kongenitální

Vznik cholesteatomu, resp. podmínek pro jeho vznik, je založen již při vývoji dítěte v děloze. Dochází k uzavření epitelových buněk v oblasti vnitřního ucha, které zde potom rostou.

U vrozené formy cholesteatomu se setkáváme s neporušeným bubínkem.

 • Získaný cholesteatom

Vzniká na podkladě předchozích opakovaných infekcí středního ucha, při kterých došlo k narušení bubínku, nebo mohl být bubínek jinak narušen, např. traumaticky při úrazu či tlakem, tlakovou vlnou.
Buňky cholesteatomu se rychle dělí, objekt se tedy zvětšuje a invazivně se šíří do okolí. Nejčastěji dochází k destrukci kůstek středního ucha, mohou také narušit kolem ucha procházející nervy, dostat se i do lebeční dutiny.  I po odstranění dochází k častým recidivám.

Příznaky:

 • Zhoršení sluchu až hluchota
 • Pocit zalehnutí ucha
 • Bolesti v oblasti ucha
 • Zapáchající výtok ze zvukovodu
 • Porucha rovnováhy
 • Porucha inervace obličejových svalů
 • Motání hlavy
 • Infekce středouší vzniklá na podkladě přítomnosti cholesteatomu, ta se může šířit i na mozkové pleny a dochází k vzniku meningitid
 • Postižení vnitřního ucha

Diagnostika:

ORL vyšetřeníotoskopie, odhalí rupturu bubínku, pouze u vrozené formy je bubínek celistvý.

Je možné provést audiometrii, tj. vyšetření sluchu

CT vyšetření k určení rozsahu a umístění cholesteatomu, může se podat i kontrastní látka, aby se cholesteatom na snímcích více zvýraznil.

Léčba cholesteatomu:

V případě přítomné infekce, je nutné řešit tuto, tj. např. podávat antibiotické či kortikoidové  kapky.

Jedinou možnou léčbou je operace, kdy se nádorek chirurgicky odstraní. Vzhledem k umístění cholesteatomu jsou tyto zákroky poměrně komplikované. Musí se odstranit veškerá tkáň, a to bez toho, aby se narušila funkce ucha. Jestliže nedojde k úplnému odstranění, může dojít a dochází k recidivám, tj. k znovuvytvoření cholesteatomu.

Samozřejmě je snaha provést operaci co nejšetrněji a volí se mikroodsávání za pomocí binokulárního operačního mikroskopu, aby chirurg přesně viděl operační pole. To je však možné v případě, že je cholesteatom malý a je možné se k němu dostat skrz zvukovod.

Jinak se volí klasické postupy z různých přístupů, opět co nejméně invazivní. Při uložení cholesteatomu v oblasti mastoidálního výběžku se provádí mastoidektomie.