Cévní mozková příhoda je stav, kdy je přerušeno zásobování některých částí mozku krví. Mozkovým buňkám se nedostává kyslík ani živiny. Tento stav může být vyvolán jednak ucpáním cévy, jednak jejím prasknutím. Cévní mozkové příhody mají často trvalé následky, či dokonce smrt.

Nejčastěji postihuje lidi mezi 40‒65 lety.

Rizikovými faktory vzniku CMP jsou:

 • Věk
 • Genetická predispozice ‒ vrozené poruchy metabolismu lipidů, aneurysma
 • Kouření a alkohol
 • Nadváha
 • Vysoký krevní tlak
 • Ateroskleróza
 • Diabetes
 • Srdeční choroby
 • Trombotické stavy ‒ tvorba krevních sraženin

Typy iktů:

CMP na podkladě trombózy, která často vzniká v cévách postižených aterosklerózou, nebo embolie, kdy se utrhne trombus a je vmeten to cévního mozkového řečiště. Představují asi 80%všech CMP.

CMP na podkladě ruptury cévy, to je často způsobené vysokým krevním tlakem nebo přítomností aneurysmatu či jiného zeslabení cév.

Příznaky CMP:

 • Náhle vzniklá slabost, necitlivost, porucha hybnosti končetin, tváře…, brní nebo tuhnou dané oblasti, člověk se nemůže usmát, zapískat, polykat, ovládat ruku, nohu, vypadávají mu věci, podklesává mu noha při chůzi aj.
 • Náhle vzniklé potíže s řečí, nerozhodnost, neschopnost porozumět ‒ člověk se špatně vyjadřuje, nemůže najít vhodná slova, nerozumí, co mu říkáme, nejde mu číst nebo psát.
 • Náhle vzniklé zrakové obtíže ‒ objeví se rozmazané vidění nebo dokonce slepota, vidění může být i zdvojené.
 • Náhle vzniklé závratě, poruchy chůze a koordinace v prostoru
 • Silné bolesti hlavy

Při příznacích CMP je nezbytné co nejdříve vyhledat lékařskou pomoc!

Diagnostika:

Nejpoužívanější je CT mozku nebo magnetická rezonance. Obě metody odhalí ischemickou i krvácivou CMP.

Toto vyšetření se doplňuje neurologickým vyšetřením, EKG, biochemickým vyšetřením krve a vyšetřením krevní srážlivosti.

Léčba CMP:

U ischemické CMP je důležité odstranit překážku v cévním řečišti ‒ trombus. Tento se rozpouští ‒ trombolyzuje látkou zvanou rekombinantní tkáňový aktivátor plasminogenu (rtPA) či jinými trombolytiky např. desmoteplázou. Tato musí být podána do 3 hodin od prvních příznaků. Trombolýza může být buď celotělová, nebo intraarteriální. Dále je nutné zabránit vzniku dalších sraženin, proto se podává kyselina acetylsalicylová. Sraženinu je někdy nutné odstranit pomocí ultrazvukového či chirurgického zásahu ‒ céva se rekanalizuje.

U krvácivých příhod je nutné najít zdroj krvácení a krvácení zastavit pomocí chirurgického zákroku, je také nutno snížit krevní tlak.

Následky:

Po CMP se často setkáváme s ochrnutími, poruchami řeči, ztrátou soběstačnosti, změnami psychiky či vznikem epilepsie.

Rehabilitace:

Je nutné pacienta co nejdříve zapojovat do života. Cílené cvičení na zdokonalení pohyblivosti, návratu řeči aj.

Sekundární prevence:

Prevence vzniku další CMP ‒ nutná změna životosprávy, snížení krevního tlaku, optimalizace krevních tuků, podávání léčiv snižující srážlivost krve a shlukování krevních destiček. Je možné podávat preparáty na podporu mozkových funkcí, včetně vitamínů skupiny B. Je vhodné odstranit případné pláty a sraženiny v oblasti krkavice ‒ karotická endarterektomie.