V ramenním kloubu se nachází tíhový váček,tj. burza, který je vyplněný tekutinou. Tento má za úkol ochraňovat kloub při pohybu, odlehčuje, a navíc snižuje tření v kloubu. Vlivem  např. přetěžování, infekce, může dojít k zánětu burzy. Výskyt tohoto onemocnění stoupá s věkem, ale může postihnout lidi v jakémkoli věku.

Příčiny:

·       Dlouhodobé jednostranné přetěžování a tlak na ramenní kloub

·       Infekce oblasti ramene, která přejde i na burzu

·       Zakrvácení do burzy např. při úrazu

·       Špatné držení těla se špatným postavením kloubu

·       Nárůst osteofytů, kostních výběžků v kloubu, které tlačí na burzu

·       Usazující se depozita vápníku

·       Neinfekční záněty v ramenním kloubu, artritidy

·       Degenerativní procesy, opotřebení, artróza

·       Útlak burzy šlachou, svalem či kostí

Příznaky:

·       Bolestivost, která se zvyšuje při zvedání ruky, při oblékání

·       Ztuhlost v ramenním kloubu

·       Vystřelující bolesti z ramene do končetiny či do oblasti šíje

·       Oslabení svalů ramenního pletence

·       V případě  zánětu je to otok, zarudnutí, teploty

Diagnostika a vyšetření:

  • Fyzikální vyšetření ortopedem, kdy se sleduje rozsah pohybů, ztuhlost, otok, bolest atd.
  • Zobrazovací metody: prostý RTG snímek odhalí postavení kloubu, možné výrustky, postižení kostí atd.
  • CT a magnetická rezonance pro upřesnění diagnózy a rozsahu zánětu.
  • Ultrazvukové vyšetření, přinese hlavně pohled na burzu, na její stěny, zda jsou zesílené či je přítomen otok atd.
  • Aspirace materiálu z burzy pro vyloučení či potvrzení infekce
  • Krevní testy, pátrá se po známkách zánětu, autoimunitě atd.

Léčba:

V případě neinfekčního ramenní burzitidy se volí klid, kloub a jeho svaly se nesmí zatěžovat. Je vhodné kloub zafixovat.

V akutním stádiu se využívají protizánětlivé léky a masti. Je též možné aplikovat do kloubu injekci s kortikoidy.

Pokud je burza zanícená a naplněná tekutinou, je možné provést drenáž, aby se uvolnil tlak.

Je-li burzitida infekční, volí se samozřejmě antibiotika a to dle výsledků kultivace tekutiny získané z burzy. Většinou stačí běžné podávání. Někdy je však nutné pacienta hospitalizovat a podávat antibiotika nitrožilně.

Chirurgický postup:

Krom akutní burzitidy ramene se může rozvinout i forma chronická, či docházet k opakovaným vzplanutím zánětu. V takovém případě se volí chirurgická léčba v podobě burzektomie, tj. burza se z ramenního kloubu vyjme, a to nejčastěji při artroskopii.

Díky chirurgickému zásahu je také možné uvolnit např. šlachu či sval.

Je možné též provést subakromiální dekompresi, při níž se odstraní část akromionu, tedy části kosti, pod níž se burza nachází, či se odstraní tkáň, která burzu utlačuje.

Pokračuje se fyzikální terapií, která má za úkol posílit ramenní svaly, zlepšit postavení těla a je tedy prevencí proti opakování nemoci. Může se též využít léčby elektrikou, ultrazvukem, kryoterapie atd.