Zápěstí (articulatio radiocarpalis, carpus) se nachází na horní končetině, je spojnicí mezi předloktím a rukou. Zajišťuje pohyblivost ruky. Je složené z 8 drobných kostí, které jsou náchylné na poškození v případě pádu. Jsou řazeny ve dvou řadách a zajištěny pevným vazivem.

Bolesti zápěstí mohou mít různé příčiny. Patří k nim:

  • Úrazy, zlomeniny a vykloubení zápěstí:

Nejčastějším typem zlomeniny zápěstí je Collesova zlomenina. Jedná se o zlomeninu výběžku kosti vřetenní následkem pádu. Zlomeniny se nevyhýbají ani drobným kostem. Ponejvíce bývá poškozena kost člunkovitá (os scaphoideum). Zlomeniny se řeší buď konzervativně sádrovým obvazem, nebo operačně, zajištění šroubem či dlahou. Vykloubení je stav, kdy dojde k posunu v kloubu, kosti nejsou v anatomickém postavení. K takovému stavu dochází k oblasti kosti poloměsíčité (os lunatum), jedná se o perilunátní vykloubení, luxaci, řeší se nápravou postavení kostí a fixací. Vykloubení i zlomeniny jsou provázeny silnou bolestí.

  • Záněty – artritidy

Zápěstní kloub mohou bolestivě postihnout zánětlivé stavy. Častou jsou součástí některé z autoimunitních nemocí jako revmatoidní artritida, systémový lupus. Bolest a zánět se mírní léky snižujícími bolest a potlačujícími zánět. Mnohdy se užívají i kortikoidy. Zápěstí bývá oteklé, bolestivé a je snížena jeho pohyblivost.

  • Degenerativní změny – artrózy

Příčina není známá, jedná se pravděpodobně o dlouhodobé přetěžování, stav po zlomenině zápěstí, poškození vazů. Artróza je bolestivá, a navíc omezuje pohyblivost zápěstí. Stav je neléčitelný, většinou s postupným zhoršováním. K mírnění obtíží se užívají analgetika, jsou indikovány obstřiky, bandáže.

  • Úžinový syndrom – syndrom kapálního tunelu

Tento syndrom se rozvíjí na podkladě dlouhodobého opakovaného jednostranného zatížení. Dochází k útlaků středního nervu, nervus medianus, v karpálním tunelu působením šlach, které jsou oteklé. Stlačení nervu působí bolest zápěstí, brnění, necitlivost prstů. Léčebné postupy zahrnují léky proti bolesti, rehabilitaci i operační léčbu.

  • Poranění šlach

Stavy spojené s poraněním, prasknutím či natažením šlachy jsou spojené s bolestí v zápěstí, může být i otok a hlavně také omezení pohyblivosti. Pokud dojde k narušení kontinuity šlachy, je nutné stav řešit chirurgicky a šlachu sešít, jinak by došlo k trvalému omezení hybnosti zápěstí či nestabilitě zápěstí.

  • Syndrom RSI (Repetitive strain injury)

Jedná se o poškození z opakovaného namáhání, jedná se o problémy šlach, šlachových pouzder a svalových úponů, kdy může dojít k zánětu. Projevuje se jako ztuhlost, mravenčení, mohou trnout prsty či hřbet ruky. Bolest může přecházet i na předloktí. Společně s bolestí se může objevit i otok a necitlivost, nebo naopak hypercitlivost a křeče. Bolest se zvýrazňuje při zvedání těžkých věcí, otevírání sklenic. Vhodný je v akutním stavu klid a znehybnění, poté ale rehabilitace a změna návyků a vyhnutí se zbytečnému přetěžování.