Bolesti kolene jsou častou obtíží, na níž si lidé stěžují v ordinaci ortopeda. S přibývajícím věkem vzrůstá počet degenerativních onemocnění kloubu, v mladším věku jsou to spíše úrazy, zranění kolenního kloubu.

Bolest kolene může mít mnoho příčin:

Zranění:
  • Natržené či přerušené postranní či zkřížené vazy
  • Poraněné kloubní pouzdro a vykloubení kolene
  • Poškozený závěsný aparát čéšky
  • Vykloubení čéšky
  • Poúrazový haemartros ‒ přítomnost krve v kloubní dutině
  • Zlomeniny v oblasti kolena
  • Poranění menisků ‒ roztržení či vznik praskliny

Kolenní kloub může být zarudlý, oteklý a bolestivý, je možné, že bolest se objevuje pouze při určitém pohybu či pouze jeví známky nestability. Léčbou bývá fixace, obnovení kontinuity vazů aj.

Záněty kloubů:

Infekční záněty kolenního kloubu:

Mezi systémové infekce, které mohou postihovat klouby, patří např. kapavka způsobená bakterií Neisseria gonorhea, stejně tak lymská borelióza. Dalšími patogeny způsobujícími kloubní záněty jsou i mykobakterie a streptokoky.

Mnohé infekce pak postihují kloub samotný, kdy je do něj infekce zanesena např. při úrazu, kdy j e narušen kožní kryt.

Zánětem mohou být postiženy i vazy a tíhové váčky ‒ burzy (rozvoj burzitidy), kdy se objevují na přední straně kolene měkké vejcovité boule.

Koleno je oteklé, zarudlé, teplé, bolestivé, naplněné hnisem, mohou být celkové příznaky jako teploty, únava aj. dle vážnosti stavu.

Provádí se drenáž kolene a podávají se antibiotika.

Neinfekční záněty kolenního kloubu:

Do této kategorie spadají záněty jiného než infekčního původu.

Jedním z nich je autoimunitní onemocnění revmatoidní artritida. Jedná se o chronickou zánětlivou reakci vyvolanou přítomností autoprotilátek. Aktivace imunitního systému vyústí v nadměrný růst kloubní výstelky (synovie), destrukcí chrupavky i kostní tkáně. Klouby bývají deformované, ztuhlé, ztrácejí svou pohyblivost a jsou bolestivé.

Metabolické onemocnění, jež může postihnout i kolenní kloub je dna. Onemocnění se projevuje tvorbou krystalů kyseliny močové v kloubech. V důsledku toho je drážděna kloubní tkáň a dochází k rozvoji zánětové reakce.

Degenerativní onemocnění kloubu:

Opotřebení kloubu nadměrnou zátěží a věkem může vyústit v rozvoj artrózy, která je charakterizována poškozením a úbytkem chrupavky. Může dojít i k poškození  kosti. Postižený kloub má omezenou hybnost a je bolestivý, hlavně při rozhýbávání po delší nečinnosti.

Další příčiny bolesti kolenního kloubu:

Poruchy srážlivosti krve ‒ tyto nemoci jsou často provázeny krvácením do kloubů. Ta dráždí kloubní tkáně a dochází k jejich poškození.

Nádorová onemocnění ‒ kolenní kloub může postihnout nádor chrupavčité části kosti, nejčastěji pak dolní části kosti stehenní.

Neurologické příčiny ‒ postižení místních nervů může vyvolat bolestivost v oblasti kolene

Vyšetření při bolestech kloubu:

Pohled: již při pohledu je možné zjistit otok, zarudnutí

Palpace: je možné nahmatat otok, výpotek, lupání a přeskakování

Zjišťování stability kloubů pomocí pohybu v kloubu

Ze zobrazovacích metod se používá RTG, CT, MRI a artroskopická vyšetření.