Bilirubin je látka vznikající při metabolismu hemu červených krvinek. Nejprve je barvivo hem štěpeno na biliverdin, který je dále enzymaticky redukován na bilirubin. Bilirubin může vzniknout také z jiných bílkovin s hemem nebo při neefektivní tvorbě a rozpadu červených krvinek. Jedná se o barvivo, jehož štěpné produkty zabarvují stolici a moč.

Bilirubin se určuje z krve, měří se bilirubin celkový, konjugovaný a nekonjugovaný. Určování koncentrace bilirubinu je časté při podezření na různá jaterní onemocnění.

Při hodnotách nad 20 μmol/l mluvíme o hyperbilirubinémii, tj. zvýšené koncentraci bilirubinu v krvi. Dojde-li k dalšímu nárůstu hodnot, začne se bilirubin usazovat ve tkáním a rozvíjí se subikterus a dále pak ikterus (žloutenka neinfekčního původu).

Projevy žloutenky / zvýšení hladiny bilirubinu:

 • Zažloutlá či tmavší pokožka
 • Žlutá bělma
 • Zažloutlá sliznice patra
 • Svědění
 • Bolesti břicha
 • Nevolnost, zvracení
 • Tmavá / světlá moč
 • Tmavá / světlá stolice
 • Únava, bolesti svalů a kloubů

Nekonjugovaný bilirubin a patologie:

Při metabolizování hemu vzniká bilirubin tzv. nekonjugovaný, nepřímý, který je málo rozpustný ve vodě, proto jej ani při vysokých hodnotách v krevním séru, nenajdeme v moči, která bývá světlá. Pokud množství bilirubinu překračuje vazebné možnosti albuminu, může dojít k jeho ukládání do tkání, např. u dětí do nervové tkáně, jak to vidíme u kojenecké žloutenky v případě zvýšeného rozpadu červených krvinek, ze kterých se uvolňuje hem. Se zvýšeným nekonjugovaným bilirubinem se setkáváme v případě zvýšené tvorby nebo s poruchou jeho dopravy do jaterpři narušení jeho konjugace v játrech.

Žloutenky s nekonjugovaným bilirubinem:

 • Novorozenecká žloutenka
 • Hemolýza – rozklad, zánik červených krvinek, např. transfuze nekompatibilní krve, poškození červených krvinek, které mohou být ničeny třeba umělou chlopní
 • Infekce malárií
 • Vrozené poruchy krevního barviva, tj. thalasémie, srpková anémie
 • Vstřebávání větších krevních výronů
 • Gilbertův syndrom
 • Crigler-Najjar syndrom I aj.

Konjugovaný bilirubin a patologie:

V krevním oběhu se vytvořený bilirubin váže na bílkovinu albumin a je dopraven do jater. Po konjugaci bilirubinu v játrech s kyselinou glukuronovou se dostává do žluči, a tedy i do trávicího traktu. Zde se vlivem střevní mikroflóry mění na štěpné produkty, které zabarvují stolici a na urobilinogen, který se dostává do moči a zabarvuje ji do žluta.

Konjugovaný bilirubin se zvyšuje u:

 • Rotův syndrom
 • Dubin-Johnsonův syndrom
 • Poškození jater a žlučových cest, sem patří velké množství diagnóz:

– Akutní nebo chronické poškození jaterní tkáně vlivem léků, alkoholu, toxinů, drog

– Záněty jater – infekční, autoimunitní

– Nádorová onemocnění jater

– Jaterní cirhóza

– Poškození žlučových cest, omezení průchodnosti (kámen, nádor), záněty žlučových cest aj.