holmannova

Tento uživatel doposud nenapsal žádné informace o sobě


Příspěvky od holmannova

Vigilní kóma, coma vigile

Jedná se o specifický stav, kdy pacient trpí hlubokou poruchou vědomí a není schopen jakéhokoli kontaktu s okolím. Nenavazuje tedy kontakt verbální ani oční, ačkoli oči může spontánně otevírat. Spontánní otevírání očí pak vytváří dojem, že je člověk při vědomí a bdělý. Jeho oči mohou bloudit místností, jako by si ji prohlížel, ale nesledují cíl. Krom…

Posttraumatická stresová porucha, PTSD

Posttraumatická stresová porucha patří mezi duševní poruchy, ovlivňující chování i prožívání člověka. Je provázena úzkostí, znovuprožíváním traumatické události, což vede k vyhýbáním se situacím a místům, které traumatickou událost nějak připomínají. Akutní reakce na stres je přechodný stav v důsledku silného stresu, která „mizí“ do několika dnů, jinak je tomu u posttraumatické stresové poruchy. PTSD vzniká jako…