Oční vada astigmatismus patří mezi cylindrické oční vady. Jedná se o vadu ve většině případů vrozenou. Pokud se poprvé objeví ve vyšším věku, vznikla následkem některých očních onemocnění (po prodělaných zánětech) či chirurgických zákroků na oku. U astigmatismu není rohovka stejně zakřivená ve všech rovinách, které procházejí optickou osou. Je tak možné najít na rohovce maximální a minimální zakřivení ve dvou na sebe kolmých rovinách (meridiánech). Rozdíly optické mohutnosti meridiánů charakterizují stupeň astigmatismu, dioptrie nutné ke korekci astigmatismu. Astigmatismus se málokdy vyskytuje izolovaně, je spíš spojen s jinou oční vadou, ať už se jedná o krátkozrakost, nebo dalekozrakost.

Dělení astigmatismu:

1. Pravidelný (regularis) – je možné najít dvě ohniska, k nimž náleží i osy zakřivení, které jsou na sebe kolmé. Tento typ je řešitelný brýlemi, kontaktními čočkami. Je i možnost operativního řešení.
Pravidelný astigmatismus se dále dělí na tyto typy:

  • jednoduchý (simplex) − obraz jedné roviny vznikne na sítnici a obraz druhé vzniká buď před (myopický, krátkozraký), nebo za sítnicí (hypermetropický, dalekozraký)
  • složený (compositus) – obraz obou rovin se nachází buď před (myopický, krátkozraký),  anebo za sítnicí (hypermetropický, dalekozraký)
  • smíšený (mixtus) −  jedna rovina obrazu leží před sítnicí, zatímco druhá za ní

2. Nepravidelný (iregularis)roviny a osy na sebe nejsou kolmé, je odlišná lomivost vlivem nepravidelného uspořádání nerovností. Není možné jej korigovat pouze brýlemi jako u pravidelného astigmatismu, řešením jsou tvrdé kontaktní čočky nebo operativní zákrok, kterým se zarovnají nerovnosti na rohovce.

Příznaky astigmatismu:

Tato vada se projeví neostrým, zamlženým a zkreslenými viděním. Nelze zaostřit, protože předměty mohou být v jedné rovině viděny ostře a v druhé naopak, to pak poznamená celkový viděný obraz. Je jedno, zda se díváme do blízka či do dálky. Při astigmatismu jsou hlavně problémy se zhoršeným vnímáním a rozpoznáváním některých čísel a písmen, je to např. 8 a 3 či H a M.

Špatné vidění, při kterém dochází k deformaci obrazu a nejde zaostřit, může vést i k závratím, nevolnostem a špatné orientaci v prostoru. Pacient též může mít potíže s bolestí hlavy.

Korekce astigmatismu:

Mírné typy astigmatismu mnohdy není třeba korigovat, záleží na subjektivním pocitu pacienta. V případě vyšších vad je korekce prováděná speciálními torickými (cylindrickými) brýlovými skly. Ty je nutné do obrub zasadit pod správným úhlem, který lékař naměřil.

Vadu lze též korigovat pomocí kontaktních torických čoček, po jejich nasazení dochází k vyrovnání nepravidelností rohovky. Mezi nejmodernější postupy patří korekce rohovky laserem.