Anti TPO je označením pro protilátky v séru, které jsou namířeny proti tyreoperoxidáze. Tyreoperoxidáza je enzym, který je specifický právě pro štítnou žlázu. Nikde jinde jej v těle nenajdeme. Vyskytuje se na membráně tyreocytů a je potřebný pro tvorbu hormonů štítné žlázy, tj. T3 (trijódthironinu) a T4 (tyroxinu). Uvolnění tyreoperoxidu může být zaznemenáno imunitním systémem a vyhodnoceno jako nebezpečí. Imunitní systém nerozliší vlastní neškodné vs. cizí škodlivé a zahájí tvorbu protilátek proti tomuto enzymu.

Jelikož je tento enzym ve štítné žláze jsou autoprotilátky právě v ní. Ve štítné žláze dochází k rozvojí zánětu, který je provázen aktivací imunitního systému, do štítné žlázy vstupují imunitní buňky atd., což tkáň poškozuje, a dokonce destruuje. Na začátku nemoci se tedy můžeme u pacientů setkat se zvýšenou funkcí štítné žlázy, kdy se při poškozování buněk uvolňuje do krve větší množství hormonů štítné žlázy. Pokud je štítná žláza z velké části zánětem zničena, dostává se pacient do hypofunkce.

 

Kdy se vyšetření vypisuje:

Vyšetření nejčastěji indikuje endokrinolog, k němuž se pacient dostane při podezření na poruchu funkce štítné žlázy. Může mít klinické projevy ve formě zvýšené či snížené funkce.

A v krvi může být více nebo méně hormonů štítné žlázy, stejně tak mohou být patologické hodnoty hormonu z hypofýzy, který řídí štítnou žlázy, tj. TSH (tyreostimulačního hormonu).

V takovém  případě je nutné myslet na to, že se může jednat o autoimunitní zánět.

Vyšetření:

Pro stanovení hodnot antityreoperoxidázových protilátek se odebírá žilní krev, které je k provedení testu potřeba cca 2 ml.

&NCS_modified=20161015223000&MaxW=640&MaxH=427&AR-161019575

Vysoké hladiny anti TPO
  • S vysokými hladinami autoprotilátek proti tyreoperoxidáze se setkáváme až u 90 % pacientů, kteří mají Hashimotovu thyreoitidu.
  • Dále mohou být zvýšené i u Graves-Basedowovy choroby, a to až u 70 % pacientů.
  • Mírně zvýšené antiTPO se mohou vyskystnout i u lidí, kteří nemají žádné příznaky nemoci štítné žlázy. Přitomnost autoprotilátek je zachycována hlavně u starších lidí, více u žen než u mužů a může znamenat to, že v později dojde k rozvoji nějaké nemoci štítné žlázy
  • Zvýšení je také zachytitelné u pacientů s jinými autoimunitními chorobami, např. Addisonovou nemocí, perniciózní anémií či cukrovkou typu I.
  • AntiTPO mohou mít i pacienti s chronickou hepatitidou.

Nelze obecně říci, že čím vyšší koncentrace antiTPO tím horší průběh nemoci. Pokud však koncentrace dříve vysokých antiTPO klesají až k nulovým hodnotám, je možné konstatovat, že dochází k remisi, tj. zklidnění, odeznění nemoci.

Pokud se v remisi znovu objeví protilátky, lze říci, že došlo k reaktivaci nemoci, tedy k recidivě.

Zároveň s vyšetřením antiTPO se také provádí stanovení koncentrací hormonů štítné žlázy, TSH, autoprotilátek proti tyreoglobulinu aj.

K vyšetření pacienta se krom autoprotilátek přidává též ultrazvuk štítnice, která může být buď zvětšená, ale také zmenšená, fibrotizovaná při dlouhodobě probíhajícím zánětu.