Vyšetření

Transferrin

Transferrin je bílkovina v plazmě, která transportuje železo do tkání. Při transportu se vytvoří bílkovinný komplex, kde je apotransferin a 2 atomy železa. Apotransferin se z jaterních buněk, kde je syntetizován, uvolněn do žluči a s ní se dostává do tenkého střeva. Zde se na něj naváže železo získané s potravou. Vzniklý komplex bílkoviny a železa se dostává…