Urologie

Alportův syndrom

Alportův syndrom je dědičná, tedy geneticky podmíněná, nemoc, při které jsou postiženy hlavně ledviny a pak také smyslové orgány. Nemoc se vyskytuje s četností 1:50 000 novorozenců. Alportův syndrom byl poprvé popsán v roce 1902 u 12členné rodiny. Jméno však nemoc dostala podle lékaře C. R. Alporta, který v roce 1927 popsal dědičné onemocnění charakterizované selháváním ledvin a…