Urologie

Alportův syndrom

Alportův syndrom je dědičná, tedy geneticky podmíněná, nemoc, při které jsou postiženy hlavně ledviny a pak také smyslové orgány. Nemoc se vyskytuje s četností 1:50 000 novorozenců. Alportův syndrom byl poprvé popsán v roce 1902 u 12členné rodiny. Jméno však nemoc dostala podle lékaře C. R. Alporta, který v roce 1927 popsal dědičné onemocnění charakterizované selháváním ledvin a…

Hydronefróza

Hydronefróza patří do rukou urologů či nefrologů. Jedná se o stav, při němž dochází k poruše odtoku moči. Pokud tento stav není řešen, může dojít až k poškození ledvin, neboť moč městná a dochází k rozšíření (dilataci) kalichopánvičkové oblasti ledviny. Vzrůstající tlak pak může utlačovat i parenchym ledviny a ta pak ztrácí své funkce. Ledvinami protéká krev,…