Psychické nemoci

Dyspraxie

Dyspraxie patří mezi specifické vývojové poruchy motorických funkcí. Může se vyskytovat společně s vývojovými poruchami učení, např. dyslexií, dyskalkulií atd. Dyspraktici nemívají sníženou inteligenci. Jedná se po poruchu v plánování a organizovaní pohybů. Je zde rozdíl mezi věkem a pohybovými schopnostmi dítěte. S čím jsou problémy: Problémy s osvojením komplexních pohybových dovedností Opoždění vývoje hrubé motoriky Problémy s nápodobou viděných…

Trichotillomanie, vytrhávání vlasů a ochlupení

Trichotillomanie se řadí mezi psychiatrické impulzivní poruchy. Tato je charakterizována dlouhodobým vytrháváním vlasů a chlupů. Nemoc se objevuje v jakémkoli věku. Nejčastěji se s ní setkáváme v dětství, a to u předškoláků, nebo u dětí s nástupem puberty. Více jsou nemocí postiženy dívky než chlapci. Pokud si všimneme, že u dítěte, dospělého dochází ke ztrátě vlasů, chlupů, je…

Dysthymie – dystymie

Dysthymie je řazená mezi afektivní poruchy, často se vyskytuje v kombinaci s poruchami osobnosti, depresemi, úzkostnými poruchami, závislostmi aj. Dysthymii charakterizuje chronický průběh a symptomy podobné depresi, jsou však mírnější (dysthymia – špatná nálada). Nemocní trpí chronickou depresivní náladou, a to každý den, alespoň po dobu dvou roků. Může se také přidat podrážděnost, změny nálad aj. Trpí…

Posttraumatická stresová porucha, PTSD

Posttraumatická stresová porucha patří mezi duševní poruchy, ovlivňující chování i prožívání člověka. Je provázena úzkostí, znovuprožíváním traumatické události, což vede k vyhýbáním se situacím a místům, které traumatickou událost nějak připomínají. Akutní reakce na stres je přechodný stav v důsledku silného stresu, která „mizí“ do několika dnů, jinak je tomu u posttraumatické stresové poruchy. PTSD vzniká jako…