Léčba

Apalický syndrom, vegetativní stav

Apalický syndrom je neurologický stav, kdy je přerušeno propojení mezi mozkovou kůrou a podkorovými strukturami mozku. Mohou být zachovány autonomní funkce hypotalamu a mozkového kmene. V takovém stavu si pacient neuvědomuje sebe ani své okolí. Příčiny vedoucí k apalickému syndromu: Nedostatek kyslíku trvající několik minut, zástava krevního oběhu, tonutí, šokové stavy, dušení Záněty mozku, bakteriální meningitida, virové…