Vliv výživy na náš život

Kvalitu našeho života ovlivňuje hned několik faktorů. Některé z nich nemůžeme změnit, jiné ano. Faktory, které nemůžeme změnit, je například kvalita ovzduší, počasí a další. Mnohem více je ale vlivů, které změnit můžeme. Jsou to především naše zvyky a návyky. Jedním z nejdůležitějších faktorů, které ovlivňují zdraví člověka a tím i kvalitu života, je životospráva a výživa.

Hydronefróza

Hydronefróza patří do rukou urologů či nefrologů. Jedná se o stav, při němž dochází k poruše odtoku moči. Pokud tento stav není řešen, může dojít až k poškození ledvin, neboť moč městná a dochází k rozšíření (dilataci) kalichopánvičkové oblasti ledviny. Vzrůstající tlak pak může utlačovat i parenchym ledviny a ta pak ztrácí své funkce.
Ledvinami protéká krev, která