Posttraumatická stresová porucha, PTSD

Posttraumatická stresová porucha patří mezi duševní poruchy, ovlivňující chování i prožívání člověka. Je provázena úzkostí, znovuprožíváním traumatické události, což vede k vyhýbáním se situacím a místům, které traumatickou událost nějak připomínají.
Akutní reakce na stres je přechodný stav v důsledku silného stresu, která „mizí“ do několika dnů, jinak je tomu u posttraumatické stresové poruchy.
PTSD vzniká jako důsledek nějakého

Syndrom dráždivého střeva, dráždivý tračník – dolní dyspeptický syndrom

Syndrom dráždivého střeva je také dobře znám jako dráždivý tračník. Jedná se o funkční onemocnění střeva, tj. je narušena funkce, ale na střevě jako takovém nebývá žádný nález. Aby mohlo být řečeno, že se jedná o syndrom dráždivého střeva, musí být obtíže přítomné alespoň 12 týdnů v roce.
Příčiny:
Není přesně známé, co způsobuje tento syndrom. Jedná se